dierenartsclevers.be

Briefing

Een overzichtelijke, moderne en frisse website, maar met voldoende medische info, praktische gegevens en ondersteuning voor de bezoeker.

Uitwerking

De layout en sfeerbeeld werden doorgetrokken van de eerder ontwikkelde papieren tasjes. De huisstijl werd uitgebreid met de nodige fonts, kleuren voor de website. Gezien de hoeveelheid info kozen we voor een website met meerdere pagina’s zodat er een structuur bleef bestaan. Naast de contactgegevens, openingsuren en een routeplan kan je ook een lijst terugvinden met veelvoorkomende kwalen bij gezelschapsdieren en de vaccinaties. Daarnaast staan er tal van handige sites in de footer zoals het antigifcenter, Cats ID en Dogs ID.

CMS-based

Na oplevering kan men eenvoudigweg zelf aanpassingen aanbrengen in de copy. De belangrijke info die in het oog moet springen, komt als pop-up venstertje naast de header te staan (bij smartphone weergave is dat onder de header) voor extra visibiliteit.